Renovatie van daktuin in Leiden

Een daktuin op een pand, is vaak als de kers op de taart. The finishing touch om echt van te genieten. Toch is het dak soms ook een bron van ergenis. In dat geval, kan een renovatie van de daktuin uw problemen oplossen.

Klachten daktuin

In 2016 nam een woningbouwvereniging in Leiden een nieuw wooncomplex in gebruik. De bewoners waren goed tevreden over de woningen. De daktuin voldeed echter absoluut niet aan de verwachtingen. Het originele uitgangspunt voor de beplanting was een kruidenvegetatie met een natuurlijke uitstraling. Een soort bloemenberm op hoog niveau. Maar helaas wilde deze beplanting niet op gang komen. Er ontstond een ruigte met weinig bloemen en veel kale plekken. Dit lag duidelijk onder het acceptatieniveau van de bewoners. Daarom benaderde de woningbouwvereniging HPG voor een renovatie van de daktuin.

Onderdelen renovatie van daktuin

De renovatie van de daktuin bestond uit diverse onderdelen:

 • de keuze van de nieuw toe te passen beplanting en het benodigde substraat
 • de voorbereiding om de overlast van de omwoners zoveel mogelijk te beperken
 • de uitvoering
Keuze beplanting daktuin

In overleg met alle betrokkenen koos de woningbouwvereniging voor een laagblijvende, wintergroene beplanting van Vinco minor. Hierbij had de toepassing van gekweekte matten de voorkeur. In deze matten hebben de planten een groter wortelpakket, dan bij het gebruik van losse planten. De kans op aanslaan van de beplanting is daarom aanzienlijk hoger. Een ander voordeel van vegetatiematten is, dat meteen na aanleg de bedekkingsgraad al 85% is. Dit vermindert dus sterk het benodigde onderhoud in de eerste periode.

Op de daktuin was aanvankelijk een extensief substraat aangebracht met weinig voedingsstoffen. Dit is onvoldoende voor een mooie Vinca-beplanting. Daarom is de grond bij de renovatie aangevuld met humus en met biologische meststoffen. Deze meststoffen geven langzaam hun voeding af aan de bodem en hebben dus een langdurige werking.

Voorbereiding renovatie van daktuin

Het project betrof twee daktuinen op verschillende etages. De renovatie van in totaal 600 m² daktuin had voor veel overlast kunnen zorgen bij de omwonenden. Maar HPG heeft het aanbrengen van de beplanting binnen anderhalve dag weten te voltooien. Dit dankzij een goede logistieke planning en het gebruik van het juiste materieel.

Uitgangspunt van HPG was om het transport door het pand tot een minimum te beperken. Daarom zijn alle materialen met vertikaal transport  naar boven gebracht.

De verhardingen van het wooncomplex zijn tijdens de werkzaamheden goed afgedekt om vervuiling tegen te gaan.

Uitvoering dakrenovatie

HPG verwijderde de bestaande beplanting in drie werkgangen. In de eerste fase staken we de beplanting inclusief de wortelzode weg. Alle vrijkomende materialen zijn afgevoerd. Na drie weken zijn de gekiemde zaadonkruiden verwijderd met schoffelen en wieden. Na nog eens drie weken herhaalden we deze handeling. Met deze werkwijze is voorkomen, dat in de nieuwe situatie een grote opslag van onkruid plaatsvindt.

De volgende fase was het egaliseren van de ondergrond. Deze werd meteen verrijkt met humus en meststoffen. Tenslotte is de bodem vóór het planten goed nat gemaakt.

Alle beplanting is direct na aankomst bij het pand naar boven getransporteerd en aangeplant. Hiermee is uitdroging van de planten voorkomen. Bovendien was hierdoor geen opslag in het pand nodig, wat wellicht voor overlast had kunnen zorgen.

Nazorg daktuin

In een normale zomer zou hiermee het werk zijn afgerond. Maar 2018 was een lange, warme en zeer droge zomer. Daarom heeft HPG de beplanting nog twee keer per week water gegeven om deze extreme periode te overbruggen. De beplanting is heel goed aangeslaan en vormt na een paar maanden al een mooie dichte zode.

 

 • voorbereiding ondergrond daktuin

  voorbereiding van de ondergrond van de daktuin

  voorbereiding ondergrond daktuin

  voorbereiding van de ondergrond van de daktuin

 • beplanten van daktuin Leiden

  beplanten van de daktuin

  beplanten van daktuin Leiden

  beplanten van de daktuin

 • transport beplanting voor daktuin

  aanvoer vincamatten

  transport beplanting voor daktuin

  aanvoer vincamatten

 • transport beplanting voor aanleg daktuin

  verticaal transport van beplanting voor hoger gelegen daktuin

  transport beplanting voor aanleg daktuin

  verticaal transport van beplanting voor hoger gelegen daktuin

 • plantwerk daktuin

  plantwerk daktuin

  plantwerk daktuin

  plantwerk daktuin

 • vincabeplanting op daktuin

  Vinca-beplanting op daktuin

  vincabeplanting op daktuin

  Vinca-beplanting op daktuin

 • De beplanting sluit zich snel, waardoor onkruid geen kans krijgt.

  De beplanting sluit zich snel, waardoor onkruid geen kans krijgt.

 • Vinca minor

  Vinca minor

Link to Contact Page