Japanse duizendknoop bestrijden

 

De Japanse duizendknoop vormt een steeds groter probleem, zowel in particuliere terreinen als in openbaar groen. Waar de plant eenmaal groeit, breidt hij zich steeds verder uit. Hierbij raken andere planten volledig overwoekerd. Bovendien groeien de wortels van de duizendknoop zelfs door verhardingen en funderingen heen.  Zodoende kan de plant veel schade veroorzaken. In natuurgebieden vormt de plant een ernstige bedreiging voor de biodiversiteit. Hoog tijd dus om de Japanse duizendknoop rigoureus te bestrijden

Japanse duizendknoop in Nederland

De Japanse duizendknoop (Fallopia japonica of Polygonum cuspidatum), is in het verleden vanuit oost-Azië als tuinplant in Europa ingevoerd . In 1886 werd de plant voor het eerst in Nederland in het wild aangetroffen. En vanaf 1950 verwilderde hij al op grote schaal. Zowel op natte, droge, voedselarme als voedselrijke gronden.  Duizendknoop heeft een zeer sterke groeikracht, waardoor andere planten overwoekerd raken. De exoot heeft hier vrijwel geen natuurlijke vijanden ( insecten of schimmels).Dit betekent, dat de plant zich makkelijk kan blijven uitbreiden. En doordat insecten weinig te zoeken hebben op deze plant, worden locaties met veel duizendknoop niet bezocht door vogels of andere insecteneters. Dit geeft een verdere verarming van de biodiversiteit.

Ook in de stedelijke omgeving kan de plant veel schade veroorzaken. De sterke wortelstokken groeien dwars door asfalt heen. Ook kunnen ze via scheuren in beton panden beschadigen.

HerkenningJapanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop heeft tot 3 meter lange, paars-rood gespikkelde, holle stengels. De zigzag gevormde takken hebben om de 10 à 15 centimeter duidelijke knopen. Aan deze takken zitten grote bladeren, die zorgen voor een hele dichte groei. De wortelstokken zijn tot wel 20 meter lang. De plant bloeit met kleine witte bloempjes in grote trossen.

Verspreiding

De exoot verspreidt zich nauwelijks via zaad, maar vooral via zijn wortelstokken. Grootste boosdoeners hierbij zijn maai- en graafmachines en gereedschappen, waaraan plantendelen blijven hangen. Die worden zo verplaatst naar andere locaties. Zelfs kleine stukjes wortels kunnen elders weer uitgroeien tot een nieuwe plant. Ook stengeldelen kunnen zich ontwikkelen tot een complete plant.

Bestrijding

Voor de bestrijding van Japanse duizendknoop zijn er diverse mogelijkheden. Daarbij moet wel gesteld worden, dat er geen snelle of makkelijke methoden zijn. Ook is het niet mogelijk om garantie te geven op de bestrijding van deze woekeraar. Want al een klein stukje achtergebleven  plant kan weer uitgroeien tot een complete nieuwe plant. Complete bestrijding is dus hoe dan ook een kwestie van de lange adem…

Hierbij enkele van de meest gebruikte methoden:

 • machinaal verwijderen en afvoeren. Elke 2 tot 4 weken moet de plant afgemaaid worden, en dat het hele groeiseizoen door. Pas na 3 tot 5 jaar zal de plant zo ver uitgeput zijn, dat hij niet meer terug komt. Let op dat u geen plantendelen verspreidt. Elk stukje met een knop kan weer makkelijjk wortel schieten en uitgroeien tot een complete plant. Zeker in de buurt van eventuele waterpartijen moet extra zorgvuldig gewerkt worden. De plant kan zich via dit water makkelijk verspreiden. Voer al het maaisel af naar een gecertificeerde groenrecycler. En maak alle machines/gereedschappen grondig schoon na het werk.
 • handmatig verwijderen, op kleine of moeilijk te bereiken locaties. Maak de grond los met een riek en verwijder zoveel mogelijk alle plantendelen. Voer alle vrijkomende delen af naar een gecertificeerde groenrecycler. Controleer vervolgens het terrein elke 4 weken op nieuwe uitlopers.
 • afgraven. Dit zal afhankelijk van de locatie tot een diepte van 2 tot 3 meter moeten gebeuren. Meng de vrijkomende grond niet met andere grond, om verdere verspreiding te voorkomen.
 • chemische bestrijding. Gezien de belasting voor het milieu zijn wij hier geen voorstander van. Bovendien kunnen de wortels van behandelde planten via wortelcontact andere (gewenste) beplanting aantasten. Die zullen dan ook afsterven.
 • wortelscherm. Heeft u last van Japanse duizendknoop die via een naastgelegen terrein uw tuin binnen komt? Dan kunt u overwegen om een wortelscherm te plaatsen. Dit scherm voorkomt dat de wortelstokken makkelijk uw tuin binnendringen. Het scherm zal wel een behoorlijke diepte moeten hebben om effectief te zijn. Het geeft ook geen 100% garantie dan de plant uit uw tuin blijft, want de Japanse duizendknoop kan erg diep wortelen. Maar het bemoeilijkt in elk geval overwoekering van uw tuin.

 • wortelscherm tegen Japanse duizendknoop
  wortelscherm op erfgrens

Onderzoek geeft aan dat bestrijding maatwerk is

De stichting Probos zet zich in voor duurzaam bosbeheer. In dit kader heeft Probos een vierjarig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om Japanse duizendknoop te bestrijden In samenwerking met 31 terreinbeherende organisaties zijn 7 verschillende methodes getest. Hieruit blijkt, dat de optimale methode sterk afhankelijk is van de locatie en van het beschikbare budget. Het uittrekken van de planten en het maandelijks maaien blijken het meest kostenefficiënt. Meer informatie hierover vindt u in een artikel van Tuin en Landschap: Bestrijding duizendknoop is maatwerk.

Probos heeft inmiddels een beslisboom ontwikkeld voor terreinbeheerders. Hiermee is per locatie te bepalen wat de beste methode is om de duizenknoop te bestrijden. Hierbij wordt rekening gehouden met allerlei factoren. Bijvoorbeeld risico van verspreiding, risico van schade aan gebouwen of wegen, bereikbaarheid en dergelijke. U kunt de beslisboom vinden op www.bestrijdingduizendknoop.nl

Wettelijk kader chemische bestrijding

Voor professionele gebruikers is het vanaf 15 maart 2016 verboden om chemische bestrijdingsmiddelen in te zetten op verhardingen. Op 1 november 2017 is dit verbod uitgebreid naar niet-verharde terreinen. Hierbij zijn sport- en recreatieterreinen voorlopig nog uitgezonderd.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft op 3 oktober 2017 een toelichting gegeven op het nieuwe verbod. Hierbij is een lijst gepubliceerd van planten en insecten, die gericht bestreden mogen worden met gewasbeschermingsmiddelen. Maar enkel en alleen, wanneer dit noodzakelijk is voor de gezondheid van mens, dier of milieu. De Japanse duizendknoop is één van deze uitzonderingen.

Nieuwe  bestrijdingsmethoden

Er wordt nog volop geëxperimenteerd met methoden om de Japanse duizendknoop te bestrijden. Hierbij enkele voorbeelden:

 • Injecteren van glyfosaat in de stengel. Dit kan alleen toegepast worden als de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit hiervoor een vrijstelling verleend. De beste tijd voor het injecteren is in het najaar, omdat dan de plant in rust gaat en al zijn voedingsstoffen uit stengel en bladeren opslaat in zijn wortels. De plant zal hierbij ook het glyfosaat naar zijn wortels transporteren. De toelatingshouder van glyfosaat, Monsanto, wil een toelating aanvragen voor het professioneel toepassen van een injecteringsmiddel op basis van glyfosaat. Deze toelating wordt echter op zijn vroegst pas in de loop van 2018 verwacht.
 • Injecteren met heet water. Met deze methode worden proeven gedaan om de effectiviteit hiervan te kunnen beoordelen.
 • Het afdekken van de grond met landbouwplastic. Het waterschap Rijn en IJssel heeft hiermee een vijfjarige proef gedaan. En men is voorzichtig positief over het resultaat. Wel wordt opgemerkt, dat deze methode met name te gebruiken is op vlakke terreinen zonder opstakels.

Verwerking afval Japanse duizendknoop

Als u de Japanse duizendknoop uit uw terrein verwijderd, dan is het probleem nog niet opgelost. Want waar blijft u met het afval? Gewoon composteren kan niet, want dit tast onvoldoende de kiemkracht van de plantendelen aan. Dus elk stukje stengel of wortel kan weer uitgroeien tot een nieuwe plant. De beste optie is nog om de plantenresten te verbranden. Heeft u hiervoor geen mogelijkheid en gaat het om relatief kleine hoeveelheden? Gooi dan deze planten bij uw restafval.

Inmiddels bestaan er ook composteerbedrijven die uw plantenresten op een aantoonbaar correcte wijze kunnen vernietingen. Daarbij wordt het groenafval minimaal drie dagen gecomposteerd bij een temperatuur van 55 graden. Hierbij moet al het materiaal enige tijd 55 graden zijn geweest.

Hoe weet u of een composteerder uw afval op de juiste manier verwerkt? Hiervoor is per 1 september 2015 het certificaat “erkende verwerker invasieve exoten” in het leven geroepen. Composteerbedrijven met dit certificaat, verwerken het afval van deze planten op de juiste wijze. Op 15 juni 2017 beschikten 6 bedrijven over dit certificaat. Een overzicht hiervan kunt u vinden in het register: erkende verwerker van invasieve exoten.

4 reacties op “Japanse duizendknoop bestrijden”

 1. Ik ben er nu pas achter dat ik ook deze plant hier in de poort staat .

  Ik woon hier nu bijna 2j en ben steeds eruit aan trekken geweest!!!

  Ik wist niet wat voor een soort plant dit was maar werd er gek van !!!!

  Me hele tuin zit bijna vol met deze rommel.

  Ik heb met ook de gemeente gemaild en hoop dat ze hier wat aan gaan doen?

  Ik kan dit zelf niet bekostigen en ook niet behandelen vanwegen mijn gezondheid.

  Ik huur deze woning van Vivare en hoop dat ze me hiermee gaan helpen .

  Ben alleenstaand met veel gezondheids problemen .

  Van een uitkering is dit niet te betalen !!!!!!

  Pffffffffff

  Mvg Ingrid Geitenkamp

  1. Beste Ingrid,
   Ja het is een moeilijke plant om kwijt te raken. Maar u bent goed bezig. Uitputting door te blijven verwijderen is de beste methode. Helaas duurt het wel een paar jaar voor dit echt resultaat heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Link to Contact Page