Beschoeiing vervangen Vinkeveen

Een oude beschoeiing kan het achterliggende land vaak niet meer voldoende beschermen tegen golfslag. Controleer uw beschoeiing elk jaar en laat hem zo nodig repareren of vervangen.

Beschoeiing vervangen om eiland

Zeker in een omgeving als Vinkeveen, moet het land goed verdedigd worden tegen de invloed van het omringende water. Bij deze opdrachtgever was de oude beschoeiing rondom zijn eiland zo ver beschadigd, dat hele stukken grond in het water verdwenen. Verdere afkalving is tegen gegaan door een nieuwe beschoeiing achter de oude te plaatsen.

Aanvankelijk stelde de opdrachtgever een constructie voor met standaard golfplaten. In strenge winters kan echter kruiend ijs grote schade aanbrengen aan deze platen. Daarom is gekozen voor een hardhouten constructie. Dit materiaal kan veel grotere krachten opvangen.

Alle materialen en gereedschappen zijn per boot naar het eiland in de Vinkeveense plassen getransporteerd. Vervolgens zijn daar de opgeklampte hardhouten schotten  gemonteerd en aangebracht. Achter de schotten is een zanddicht weefsel aangebracht.

Om te voorkomen dat de beschoeiing door de gronddruk voorover kantelt, zijn de palen ver de grond in geboord. Bovendien zorgen trekstangen met ankerschotten voor een verankering van de beschoeiing in de bodem.

Op verzoek van de eigenaar is de beschoeiing boven het huidige maaiveld aangebracht. Hij draagt zelf zorg voor een eventuele aanvulling van grond.

Uit kostenoverwegingen is besloten om de oude beschoeiing te laten staan.

Met deze nieuwe beschoeiing is het eiland weer jaren bestand tegen de kracht van het omringende water.

 • oude beschoeiing

  oude beschoeiing

  oude beschoeiing

  oude beschoeiing

 • vervangen beschoeiing Vinkeveen

  plaatsen nieuwe beschoeiing

  vervangen beschoeiing Vinkeveen

  plaatsen nieuwe beschoeiing

 • vervangen beschoeiing Vinkeveen

  vervangen beschoeiing Vinkeveen

  vervangen beschoeiing Vinkeveen

  vervangen beschoeiing Vinkeveen

 • vervangen beschoeiing

  nieuwe beschoeiing achter oude beschoeiing

  vervangen beschoeiing

  nieuwe beschoeiing achter oude beschoeiing

 • vervangen beschoeiing

  trekstang aan beschoeiing

  vervangen beschoeiing

  trekstang aan beschoeiing

Link to Contact Page