Directievoering

 

HPG is uw ideale partner voor de directievoering over uw buitenprojecten. Wij bewaken voor u de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden en zien erop toe dat de beoogde planning gehaald wordt.
Dankzij onze duidelijke rapportages blijft u steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
HPG werkt oplossings- en resultaatsgericht.
Onze opdrachtgevers zijn vastgoedbedrijven, aannemingsbedrijven en instellingen.
Ons werkterrein is Noord- en Zuid-Holland.

Directievoering terreininrichting

Als professioneel en ervaren terreininrichter kunnen wij als geen ander uw inrichtingsprojecten en reconstructieprojecten in de buitenruimte begeleiden. Wij zorgen voor het dagelijks toezicht en zien erop toe dat de overeenkomst voor uw projecten goed wordt nageleefd. Wij bewaken de voortgang van het project en sturen zo nodig bij. Onze toezichthouder reageert accuraat op afwijkingen en treedt zo nodig corrigerend op.

In een vooraf afgesproken frequentie rapporteren we onze bevindingen rechtstreeks naar u.
Tevens adviseren wij u over meer- en minderwerk.

Directievoering terreinonderhoud

Ook voor terreinonderhoud is dagelijks toezicht zeer belangrijk. De uitstraling van uw panden wordt sterk bepaald door de kwaliteit van het groen. Onze toezichthouders voeren de directievoering over het terreinonderhoud van uw onderhoudsprojecten op een zeer deskundige manier uit. Zij bewaken de kwaliteit van het terrein en kunnen een duidelijke sturing aan het onderhoud geven.

Bel voor meer informatie over directievoering: 0299-415205 of 0172-496000. Of e-mail: info@hpg-bv.nl

 

Link to Contact Page