Duurzaam werken

 

HPG wil bijdragen aan een goede leefomgeving. Voor nu, maar zeker ook voor de toekomst. Daarom vormt duurzaam werken een vast onderdeel van ons beleid.

Duurzaam werken in de praktijk

HPG neemt deel aan allerlei activiteiten om zijn kennis op dit gebied uit te breiden. En natuurlijk testen we diverse duurzame mogelijkheden ook in de praktijk. Graag delen we deze kennis met onze opdrachtgevers, leveranciers en andere geïnteresseerden. Daarom is in 2017 gestart met dit overzicht. Hierin geven we aan, aan welke activiteiten we hebben deelgenomen of welke activiteiten we hebben ontplooit. Wellicht kunt u hier inspiratie uit halen.

14-2-2023: deelname klankbordbijeenkomst Duurzame leverancier

Voor programma zie: Duurzame Leverancier 14-2-2023 

duurzaam werken

1-9-2022: Participatie-initiatief elektrificeren machines en handgereedschappen

HPG gebruikt in toenemende mate elektrische machines en handgereedschappen. Niet alle in de markt beschikbare machines zijn echter geschikt voor professioneel gebruik. Door gegevens uit te wisselen met bedrijven met praktijkervaring, kunnen we beoordelen welk materieel voor ons geschikt is. Ook kunnen we onze ruime ervaring met elektrische handgereedschappen delen met anderen.

1-7-2022: chiptuning bedrijfswagens

Deze week hebben we bij onze bedrijfswagens een chiptuning laten uitvoeren. Hierbij wordt de programmering van de software van de wagen geoptimaliseerd, zodat het brandstofverbruik omlaag gaat.

31-3-2022: Deelname informatieavond woningbouwvereniging

HPG ondersteunt graag initiatieven om onze woonomgeving groener te maken. Woningbouwvereniging De Sleutels organiseerde een tuinavond voor de bewoners van hun complexen. Deze konden hier gratis advies krijgen over de inrichting en het onderhoud van hun tuin. HPG nam als adviseur deel aan deze tuinavond: de Sleutels informatieavond

7-3-2022: aanschaf elektrisch gereedschap

We werken steeds meer met accu-gereedschap,  opgeladen met groene stroom. We beperken hiermee onze CO2-uitstoot. Bovendien is het zowel voor onze medewerkers als voor onze opdrachtgevers prettig dat we kunnen werken zonder herrie. Deze maand hebben we weer een aantal reciprozaagmachines met accu aangeschaft.

14-10-2021: deelname online klankbordbijeenkomst CO2 CO2

Zie voor programma: Duurzame Leverancier 14-10-2021

20-5-2021: deelname online klankbordbijeenkomst CO2

duurzaam werken met machineszie voor programma: Duurzame Leverancier 20-5-2021

22-4-2021: aanschaf elektrische kettingzagen

Het boom- en snoeiwerk wordt zoveel mogelijk uitgevoerd met elektrische machines. Dit is positief voor het milieu. Maar ook opdrachtgevers en omwonenden reageren hier positief op omdat zij nu geen geluidsoverlast ervaren.

30-3-2021: deelname klankbordbijeenkomst CO2

zie voor programma: Duurzame Leverancier 30-3-2021

26-1-2021: deelname klankbordbijeenkomst CO2

waterstof brandstofzie voor programma: Duurzame Leverancier 26-1-2021

5-10-2020: aanschaf milieuvriendelijke middelen voor machines

Door het gebruik van milieuvriendelijke, biologisch afbreekbare onderhouds- en schoonmaakmiddelen voor onze machines kunnen we de impact van ons machinegebruik op het milieu verlagen.

22-7-2020: accu-opladers in auto

Het opladen van elektrisch gereedschap op de werklocatie bevalt goed. Daarom is bij nog 2 wagens een omvormer ingebouwd.

30-6-2020: aanschaf nieuwe Mercedes sprinter

Stapsgewijs wordt het wagenpark vernieuwd waarbij steeds gekozen wordt voor minder vervuilende wagens

20-4-2020: aanschaf haspels voor controle bandenspanning

Met de aanschaf van speciale haspels met luchtslangen is het nu nog eenvoudiger om regelmatig de bandenspanning van alle voertuigen te controleren

2-4-2020: accu-oplader in auto

HPG maakt steeds meer gebruik van elektrisch gereedschap. Daarbij kan het gebeuren dat accu’s leeg raken voordat het werk gereed is. dat is opgelost door het plaatsen van een omvormer in de bedrijfswagen, waarmee de accu’s op locatie kunnen worden opgeladen.

13-3-2020: NL Doet

Ook dit jaar was HPG met diverse werknemers weer actief bij NL Doet.

3-12-2019: deelname klankbordbijeenkomst CO2

Zie voor programma: Duurzame leverancier 3-12-2019

10-9-2019: deelname klankbordbijeenkomst CO2

Zie voor programma: Duurzame leverancier 10-9-2019

CO2 klantbord presentatie

 

23-4-2019: investering in elektrisch gereedschap   investeren in elektrisch gereedschap

HPG investeert in elektrisch gereedschap om de CO2-uitstoot van het bedrijf nog verder terug te dringen. Voor het opladen gebruiken we 100% in Nederland opgewekte groene stroom.

Bijkomend voordeel van dit gereedschap is dat we geluidsarm ons werk kunnen uitvoeren.

9-4-2019: deelname klankbordbijeenkomst CO2

Zie voor programma: Duurzame leverancier 9-4-2019

29-1-2019: deelname klankbordbijeenkomst CO2

Zie voor programma:Duurzame leverancier 29-1-2019

CO2 Duurzame Leverancier
Maurice van der Ven van PwC over de voor- en nadelen van elektrisch rijden versus rijden op waterstof

1-1-2019: terugdringing plastic afval

HPG werkt al jaren aan het verminderen van de bij het werk vrijkomende restafval. Hiermee houden we al rekening bij de inkopen van onze materialen. Zo kopen we in plaats van plastic plantenpotten zoveel mogelijk de zogenaamde biopotten. Dit zijn composteerbare plantenpotten op basis van natuurlijke producten.  Ook verteerbaar jute is een goed alternatief.

27-12-2018: deelname klankbordbijeenkomst CO2

Voor programma, zie Duurzame leverancier 27-12-2018

6-12-2018: aanschaf zuinig rijdend bestelbusje 

Om auto’s nog efficiënter te kunnen inzetten, heeft HPG een zuinig rijdend bestelbusje aangeschaft. Hiermee kan naar de werklocatie gereden worden als er geen grote gereedschappen nodig. zijn.

11-10-2018: deelname project o.b.s. Koempoelan

Koempoelan MVO HPG Hoveniers
project o.b.s. De Koempoelan

E. de Zeeuw van HPG werkte mee aan een project van o.b.s. De Koempoelan. Groepjes kinderen interviewden personen uit allerlei beroepsgroepen. Wij waren uitgenodigd om te praten over groenvoorzieningen. Maar denk maar niet dat deze kinderen het hadden over bomen en plantjes. De  kern van de vragen ging over hoe onze leefomgeving het beste ingericht kan worden. En over hoe we de CO2-uitstoot kunnen terugdringen. Het mag duidelijk zijn: de jeugd heeft de toekomst!

(ik had graag een foto van deze enthousiaste groep kinderen getoond. Maar helaas is dat door de wet op de privacy niet mogelijk)

9-10-2018: deelname klantbordbijeenkomst CO2

kennisbijeenkomst CO2
kennisbijeenkomst CO2

Zie voor programma: Duurzame leverancier 9-10-2018

15-6-2018: audit  ISO 9001 en VCA*

HPG doorloopt weer naar volle tevredenheid de jaarlijkse audits van VCA* en ISO 9001. We blijven ons inzetten om de kwaliteit van onze werkzaamheden en de veiligheid op de werkvloer verder te verbeteren. Hierbij speelt aandacht voor het milieu een belangrijke rol.

8-6-2018: audit  CO-2 prestatieladder

HPG heeft nu reeds de reductiedoelstelling voor 2020 gehaald! Maar natuurlijk gaan we door met het terugdringen van onze CO2-uitstoot.

13-4-2018: investering in milieuvriendelijke auto

investering voor verlaging CO2-uitstoot
investering voor verlaging CO2-uitstoot

We blijven investeren om de CO2-uitstoot van ons bedrijf te verlagen. Vandaag kochten we een Mercedes-Bens Sprinter met emissieklasse 6: de meest schone categorie die mogelijk is.

9-3-2018: actief bij NL doet

In het kader van de landelijke vrijwilligersactie NL Doet, hebben onze medewerkers een woningbouwvereniging geholpen bij diverse werkzaamheden in hun buurttuin.

20-2-2018: deelname klantbordbijeenkomst CO2

Voor een verslag zie: Duurzame leverancier 20-2-2018

1-11-2017: milieuvriendelijk materialen laden

duurzaam werken is ook mileuvriendelijk laden
milieuvriendelijk laden

HPG heeft dit jaar goede ervaringen opgedaan met een hydraulische stapelaar: een milieuvriendelijk alternatief voor de vorkheftruck. De medewerkers kunnen zonder zware lichamelijke belasting ladingen tillen en verplaatsen. Hierbij komt geen enkele schadelijke uitstoot vrij. Dit is niet alleen gunstig voor het milieu, maar ook voor degenen die in de loods werken.

12-10-2017: afval scheiden

duurzaam werken is ook afval op kantoor scheiden
afval scheiden, ook op kantoor

Afval scheiden gebeurt niet alleen op het werk, maar ook op kantoor. De oude kantoorstoelen zijn gedemonteerd, zodat de verschillende afvalsoorten gescheiden kunnen worden afgevoerd.

28-9-2017: deelname klank bordbijeenkomst CO2

Voor een verslag:lees Duurzame leverancier 28 september

15-6-2017: deelname klantbordbijeenkomst CO2

Deze bijeenkomst is georganiseerd door Duurzame Leveranciers. Dit is het platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Het initiatief helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering. En het helpt opdrachtgevers bij het vinden van duurzame leveranciers.

De sprekers van deze dag waren:

Frances Prins  (Groen Geld): Stichting die bedrijven helpt om duurzame producten op de markt te brengen
Irma Verschuuren (Wikkelhouse): kartonnen huizen
Onno Langhorst  (Movares): een duurzame oplossing voor dijkversterking

24-5-2017: Chemie-vrij onkruid bestrijden op verhardingen

HPG publiceert het resultaat van een interne studie. Hierin is bezien wat de mogelijkheden zijn voor onkruidbestrijding op verhardingen. Bij duurzaam werken hoort een onkruidbestrijding zonder chemische middelen. Gekeken is, welke alternatieven er zijn voor het gebruik van chemische middelen. De diverse opties worden niet alleen beoordeeld op resultaat en gebruiksgemak. Ook worden de milieu-effecten van de diverse methoden beoordeeld. Lees het artikel: onkruid bestrijden op verhardingen

onkruid op verhardingnen
chemie-vrij onkruid verwijderen

5-4-2017: audit  ISO 9001 en VCA*

HPG doorloopt naar volle tevredenheid de jaarlijkse audits van VCA* en ISO 9001. We blijven ons inzetten om de kwaliteit van onze werkzaamheden en de veiligheid op de werkvloer verder te verbeteren. Hierbij speelt aandacht voor het milieu een belangrijke rol.

22-3-2017: deelname aan boomplantdag en schoolkinderen ervaring laten opdoen met zelf groente kweken

Op 22 maart hebben medewerkers van HPG geassisteerd bij  de  boomplantdag in Beverwijk. Schoolkinderen mochten in groepjes bomen planten. En na afloop deelde HPG kweekbakken uit met teelaarde en zaden. Hiermee kunnen de kinderen zelf groente gaan kweken.

boomplantdag Beverwijk
boomplantdag Beverwijk

 

HPG deelt kweekbakken uit aan schoolkinderen
HPG deelt kweekbakken uit aan schoolkinderen

30 maart 2017: deelname klantbordbijeenkomst CO2

Deze bijeenkomst is georganiseerd door Duurzame Leveranciers. Dit is het platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Het initiatief helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering. En het helpt opdrachtgevers bij het vinden van duurzame leveranciers.

Sprekers deze dag waren:

  • Bas van der Bijl en Sandra Kamphuis van Sweco. Onderwerp: Smart Traffic: CO2-besparing door verkeersmanagement middels stoplichten, aangestuurd door verzamelde data over naderend verkeer.
  • Leo Schunk Strukton Worksphere: over transities naar duurzame energievoorziening en duurzaam gebruik van bouwstoffen
  • Marja Schneiders/Christel Bassing, Bureau Innergie. Een zoektocht naar de drijfveren

Verslagen van deze presentaties vindt u op Duurzame Leverancier

6-2-2017: recyclen cartridges en mobiele telefoons

recycling als onderdeel van duurzaam werken
recycling als onderdeel van duurzaam werken

HPG verzamelt al zijn lege cartridges en oude mobiele telefoons en levert deze in bij Cliniclowns. Hiermee worden meteen twee doelen gediend. Het recyclen van de materialen is gunstig  voor het milieu. Én zieke en gehandicapte kinderen worden op een positieve wijze van hun problemen afgeleid. Meedoen? Kijk op Cliniclowns

9-1-2017: registratie controle bandenspanning

Een goede bandenspanning kan het brandstofverbruik van een voertuig met 2 tot 5% verminderen. Het is dus van belang om regelmatig de bandenspanning te controleren. Daarom hebben alle bedrijfswagens een rapportagemap gekregen. Hierin staat de gewenste bandenspanning van het betreffende voertuig vermeld. Dit verlaagd de drempel om de controles uit te voeren. In een toegevoegde overzichtstabel worden de diverse controles genoteerd.

2-1-2017: investering in onkruidbestrijdingsmachines

HPG schaft nieuwe machines aan voor het chemie-vrij bestrijden van onkruid op verhardingen. Gekozen wordt voor methodes met hete lucht en heet water. Onder andere omdat een combinatie hiervan de minste CO2-uitstoot geeft. duurzaam werken met hete lucht

Link to Contact Page