Duurzaam werken

 

HPG wil bijdragen aan een goede leefomgeving. Voor nu, maar zeker ook voor de toekomst. Daarom vormt duurzaam werken een vast onderdeel van ons beleid.

Duurzaam werken in de praktijk

HPG neemt deel aan allerlei activiteiten om zijn kennis op dit gebied uit te breiden. En natuurlijk gaan we diverse duurzame mogelijkheden ook in de praktijk testen. Graag delen we deze kennis met onze opdrachtgevers, leveranciers en andere geïnteresseerden. Daarom is in 2017 gestart met dit overzicht. Hierin geven we aan, aan welke activiteiten we hebben deelgenomen of welke activiteiten we hebben ontplooit. Wellicht kunt u hier inspiratie uit halen.

1-11-2017: milieuvriendelijk materialen laden

duurzaam werken is ook mileuvriendelijk laden
milieuvriendelijk laden

HPG heeft dit jaar goede ervaringen opgedaan met een hydraulische stapelaar: een milieuvriendelijk alternatief voor de vorkheftruck. De medewerkers kunnen zonder zware lichamelijke belasting ladingen tillen en verplaatsen. Hierbij komt geen enkele schadelijke uitstoot vrij. Dit is niet alleen gunstig voor het milieu, maar ook voor degenen die in de loods werken.

12-10-2017: afval scheiden

duurzaam werken is ook afval op kantoor scheiden
afval scheiden, ook op kantoor

Afval scheiden gebeurt niet alleen op het werk, maar ook op kantoor. De oude kantoorstoelen zijn gedemonteerd, zodat de verschillende afvalsoorten gescheiden kunnen worden afgevoerd.

28-9-2017: deelname klank bordbijeenkomst CO2

Voor een verslag:lees Duurzame leverancier 28 september

15-6-2017: deelname klantbordbijeenkomst CO2

Deze bijeenkomst is georganiseerd door Duurzame Leveranciers. Dit is het platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Het initiatief helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering. En het helpt opdrachtgevers bij het vinden van duurzame leveranciers.

De sprekers van deze dag waren:

Frances Prins  (Groen Geld): Stichting die bedrijven helpt om duurzame producten op de markt te brengen
Irma Verschuuren (Wikkelhouse): kartonnen huizen
Onno Langhorst  (Movares): een duurzame oplossing voor dijkversterking

24-5-2017: Chemie-vrij onkruid bestrijden op verhardingen

HPG publiceert het resultaat van een interne studie. Hierin is bezien wat de mogelijkheden zijn voor onkruidbestrijding op verhardingen. Bij duurzaam werken hoort een onkruidbestrijding zonder chemische middelen. Gekeken is, welke alternatieven er zijn voor het gebruik van chemische middelen. De diverse opties worden niet alleen beoordeeld op resultaat en gebruiksgemak. Ook worden de milieu-effecten van de diverse methoden beoordeeld. Lees het artikel: onkruid bestrijden op verhardingen

onkruid op verhardingnen
chemie-vrij onkruid verwijderen

5-4-2017: audit  ISO 9001 en VCA*

HPG doorloopt naar volle tevredenheid de jaarlijkse audits van VCA* en ISO 9001. We blijven ons inzetten om de kwaliteit van onze werkzaamheden en de veiligheid op de werkvloer verder te verbeteren. Hierbij speelt aandacht voor het milieu een belangrijke rol.

22-3-2017: deelname aan boomplantdag en schoolkinderen ervaring laten opdoen met zelf groente kweken

Op 22 maart hebben medewerkers van HPG geassisteerd bij  de  boomplantdag in Beverwijk. Schoolkinderen mochten in groepjes bomen planten. En na afloop deelde HPG kweekbakken uit met teelaarde en zaden. Hiermee kunnen de kinderen zelf groente gaan kweken.

boomplantdag Beverwijk
boomplantdag Beverwijk
HPG deelt kweekbakken uit aan schoolkinderen
HPG deelt kweekbakken uit aan schoolkinderen

30 maart 2017: deelname klantbordbijeenkomst CO2

Deze bijeenkomst is georganiseerd door Duurzame Leveranciers. Dit is het platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Het initiatief helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering. En het helpt opdrachtgevers bij het vinden van duurzame leveranciers.

Sprekers deze dag waren:

  • Bas van der Bijl en Sandra Kamphuis van Sweco. Onderwerp: Smart Traffic: CO2-besparing door verkeersmanagement middels stoplichten, aangestuurd door verzamelde data over naderend verkeer.
  • Leo Schunk Strukton Worksphere: over transities naar duurzame energievoorziening en duurzaam gebruik van bouwstoffen
  • Marja Schneiders/Christel Bassing, Bureau Innergie. Een zoektocht naar de drijfveren

Verslagen van deze presentaties vindt u op Duurzame Leverancier

6-2-2017: recyclen cartridges en mobiele telefoons

recycling als onderdeel van duurzaam werken
recycling als onderdeel van duurzaam werken

HPG verzamelt al zijn lege cartridges en oude mobiele telefoons en levert deze in bij Cliniclowns. Hiermee worden meteen twee doelen gediend. Het recyclen van de materialen is gunstig  voor het milieu. Én zieke en gehandicapte kinderen worden op een positieve wijze van hun problemen afgeleid. Meedoen? Kijk op Cliniclowns

9-1-2017: registratie controle bandenspanning

Een goede bandenspanning kan het brandstofverbruik van een voertuig met 2 tot 5% verminderen. Het is dus van belang om regelmatig de bandenspanning te controleren. Daarom hebben alle bedrijfswagens een rapportagemap gekregen. Hierin staat de gewenste bandenspanning van het betreffende voertuig vermeld. Dit verlaagd de drempel om de controles uit te voeren. In een toegevoegde overzichtstabel worden de diverse controles genoteerd.

2-1-2017: investering in onkruidbestrijdingsmachines

HPG schaft nieuwe machines aan voor het chemie-vrij bestrijden van onkruid op verhardingen. Gekozen wordt voor methodes met hete lucht en heet water. Onder andere omdat een combinatie hiervan de minste CO2-uitstoot geeft. duurzaam werken met hete lucht

Link to Contact Page