Woningbouwverenigingen / wooncorporaties: wijkinrichting en wijkonderhoud

 

Wilt u een uitvoerende partner die u eerlijk en compleet advies geeft? En die actief meedenkt in de aanleg en het onderhoud van uw projecten? Hecht u ook veel waarde aan het nakomen van afspraken?
HPG biedt woningbouwverenigingen en wooncorporaties een integrale oplossing voor hun buitenruimte. Zo ontvangt u kwaliteit en service op het gebied van:

U krijgt full service tegen een concurrerende prijs.

Langdurige relaties met tevreden woningbouwverenigingen

HPG richt zich op een langdurige relatie, zodat de continuïteit van zowel uw als van onze organisatie gewaarborgd is. Dit merkt u aan ons proactief meedenken, aan onze open wijze van communicatie en natuurlijk aan de hoge kwaliteit van onze werkzaamheden. Zo kan HPG Hoveniers B.V. een positieve en betrouwbare schakel in uw kwaliteitsketen zijn.

Een voorbeeld van een goede samenwerking is onze relatie met woningbouwvereniging De Sleutels. In hun beoordelingssysteem worden al hun aannemers en leveranciers 2 keer per jaar beoordeeld, op 30 verschillende punten. Afgelopen jaar scoorde HPG Hoveniers hierbij het hoogste van alle 44 beoordeelde bedrijven. Het moto van De Sleutels is dan ook: HPG, daar kom je verder mee!

In ons klanttevredenheidsonderzoek kunt u meer lezen over de positieve ervaringen van onze opdrachtgevers.

Aanleg en onderhoud buitenruimte

Met HPG haalt u een maximaal rendement op budget, tijd en energie. Om dit te bereiken investeert HPG structureel in mensen, machines en processen. Ook houden we ons continu op de hoogte van relevante trends en regelgeving. Deze vertalen we naar praktische voorstellen om de aanleg en het onderhoud van uw buitenruimte te optimaliseren.
Onze hoveniers zijn vakkundig en bijzonder servicegericht. Met onze interne Kwaliteits- en Gedragscode borgen we het positieve gedrag van al onze medewerkers. En dit blijft niet onopgemerkt. Onze klanten loven veelvuldig het correcte gedrag van onze medewerkers. Deze werkwijze zal ook een positief effect hebben op de tevredenheid van úw bewoners.

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor veel woningbouwverenigingen een actueel item. Ook HPG is zich sterk bewust van zijn verantwoording voor de leefomgeving. Duurzaam werken is daarom een vast onderdeel van onze bedrijfsvoering. We zijn kritisch op de door ons gebruikte materialen en op onze afvalstromen. HPG heeft het certificaat CO2-Bewust behaald, hetgeen inhoudt dat we sinds 2015 de totale CO2-emissie van ons bedrijf al met 34% hebben verlaagd.

HPG heeft intern een onderzoek gedaan naar het bestrijden van op verhardingen. Hierbij is onderzocht, wat het beste alternatief is voor het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Het complete artikel kunt u hier lezen.

 

Naast het reguliere onderhoud, kunt u ook  gebruik maken van onze aanvullende diensten:

VTA-inspectie

U heeft als boomeigenaar een zorgplicht voor uw bomen. Dit houdt in, dat alle bomen regelmatig gecontroleerd moeten worden op gebreken. Hiermee voorkomt u schadegevallen en schadeclaims in de toekomst. HPG heeft gediplomeerde medewerkers, die deze VTA-inspecties voor u kunnen uitvoeren.

Bestrijden berenklauw

De reuzenberenklauw vormt een steeds groter probleem in de openbare ruimte. Mensen en huisdieren lopen het risico op grote en pijnlijke blaren, als zij met deze plant in aanraking komen. HPG kan u helpen deze plant te bestrijden. Lees hier meer over op: Bestrijden berenklauw

Wilt u de terreinen rond uw complexen optimaliseren?
Bel 0299-415205 of 0172-496000. Of stuur een e-mail: info@hpg-hoveniers.nl

Klik hier voor onze diensten
Klik hier voor onze projecten

onkruidbestrijding groenvoorzieningen

onkruidvrij maken plantvakken

onkruidbestrijding groenvoorzieningen

onkruidvrij maken plantvakken

grondwerk woningbouwvereniging

reconstructie grasveld

grondwerk woningbouwvereniging

reconstructie grasveld

straatwerk woningbouwverenigingen

bestrating wooncomplex Leiden

straatwerk woningbouwverenigingen

bestrating wooncomplex Leiden

schoonmaken vlonders woningbouwvereniging

schoonmaken vlonders woningcomplexen

schoonmaken vlonders woningbouwvereniging

schoonmaken vlonders woningcomplexen

boomwerk woningbouwverenigingen

boomwerk

boomwerk woningbouwverenigingen

boomwerk

onkruid bestrijden met hete lucht

onkruid bestrijden met hete lucht

onkruid bestrijden met hete lucht

onkruid bestrijden met hete lucht

schutting plaatsen wooncorporatie

schuttingen plaatsen

schutting plaatsen wooncorporatie

schuttingen plaatsen

hardhouten beschoeiing als grondkering wooncorporatie

grondkering plaatsen

hardhouten beschoeiing als grondkering wooncorporatie

grondkering plaatsen

boomzorg en VTA-inspectie

boomzorg en VTA-inspectie

Link to Contact Page