Wijkparkje Leiden

In opdracht van een woningbouwvereniging in Leiden, vormde HPG Hoveniers een bestaand wijkparkje om tot een meer gebruiksvriendelijk speelparkje.
Het bestaande basketbalveld werd gehandhaafd. De ruimte hier omheen werd aantrekkelijk gemaakt voor alle leeftijden om hier te recreëren.

Aanleg wijkparkje Leiden

Uitgangspunt voor het ontwerp was, dat dit wijkparkje een ontmoetingsplek moest worden voor alle generaties en gebruikers. Daarom is gekozen voor een verweving van spelen, kijken en beleven met alle zintuigen.

Verspreid over het terrein staan diverse soorten klimtoestellen en speeltoestellen, die uitnodigen tot diverse vormen van spelen en ontdekken. Het centraal gelegen basketbalveld biedt de oudere jeugd een spelmogelijkheid, maar ook jongere kinderen kunnen van dit asfalt gebruik maken om veilig te rolschaatsen, hinkelen, krijten en dergelijke.

Diverse banken en een picknickset bieden ruimte voor rust- en kijkmomenten. Een eenvoudig wandelpad verbindt de diverse voorzieningen.

Beplanting wijkparkje

Gekozen is voor een sterke beleving van de seizoenen. De bladverliezende hagen vormen een lijnenspel dat het totale wijkparkje in verschillende ruimtes verdeeld. In het hele park staan fruitbomen van diverse soorten. Zij geven in het voorjaar mooie bloesem en in het najaar fruit. Diverse fleurige bloemenborders zorgen voor een opeenvolging van kleur en geur, het hele groeiseizoen door. Dit is niet alleen aantrekkelijk voor de gebruikers van het park, maar biedt vele insecten een bron van voedsel. Met name de vlinders vormen een duidelijk toegevoegde waarde voor de recreanten. Gekozen is voor een combinatie van sierheesters en vaste planten.

Link to Contact Page