Vastgoedbeheerders: terreinbeheer en tuinonderhoud

 

Wilt u het onderhoud van uw buitenterreinen vol vertrouwen aan een ander kunnen overlaten? Dan vindt u hierin de kracht van HPG. Wij beseffen heel goed, dat de uitstraling van uw groenvoorzieningen en uw verhardingen een sterke invloed hebben op de uitstraling van uw hele complex. Wij zorgen continu voor een professioneel beheer van uw hele terrein. Ook, als u vanwege tijd of afstand, niet zelf in de gelegenheid bent om het een en ander te controleren.

Terreinbeheer en tuinonderhoud

Als vastgoedbeheerder weet u het als geen ander: een goed onderhouden terrein zorgt voor een verhoging van de vastgoedwaarde. En dit verbetert op zijn beurt weer het rendament van de exploitatie. Een goed verzorgd pand en een goed verzorgd buitenterrein zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.  Bovendien voorkomt een acuraat uitgevoerd onderhoud klachten van huurders. En dat bespaart u weer veel tijd.

Betrouwbare partner

De integrale zorg voor uw buitenterrein kunt u volledig bij HPG neerleggen. Als volwaardige partner verzorgen wij voor u alle benodigde werkzaamheden. Bovendien houden we u regelmatig op de hoogte van de situatie ter plaatse. Uit ons klanttevredenheidsonderzoek blijkt, dat we dit naar volle tevredenheid van onze opdrachtgevers doen. Punten die onze opdrachtgevers bijzonder waarderen zijn:

  • goede communicatie, duidelijke afspraken, persoonlijk contact
  • pro-actief meedenken
  • werk uit handen nemen

U kunt geheel naar eigen wens en budget een onderhoudspakket samenstellen. Natuurlijk kunnen wij u hierin vrijblijvend adviseren.

Complete service van de buitenruimte

Ons werkterrein omvat naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden, ook aanvullende diensten.  Denkt u bijvoorbeeld aan

Terreininrichting voor vastgoedbeheerders

Indien de inrichting van het terrein niet voldoet aan de wensen van de huurder, dan geven wij u graag advies over het optimaliseren hiervan. De werkzaamheden worden uitgevoerd in nauw overleg met de aanwezige huurder, zodat overlast tot een minimum beperkt blijft.

Bij uw leegstaande panden kunnen we op basis van een gedegen plan de terreinen zodanig inrichten, dat ze weer aantrekkelijk worden voor de verhuur.

Onderhoud voor leegstandbeheerders

Voor uw leegstandbeheer is HPG Hoveniers BV buitengewoon flexibel inzetbaar. Bij tijdelijke leegstand kunnen we uw terrein onderhouden zo lang er nog geen nieuwe huurder of eigenaar gevonden is. U zit niet vast aan een jaarcontract. Indien er achterstallig onderhoud is, maken wij voor u in een eenmalige opknapbeurt het buitenterrein weer representatief. Mocht de huidige terreininrichting belemmerend zijn voor een nieuwe functie van het pand, dan geven we u graag advies over de optimalisering van uw buitenruimte.

MVO

HPG Hoveniers BV is zich sterk bewust van zijn verantwoording voor de leefomgeving. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord werken is daarom een vast onderdeel van onze dagelijkse bedrijfsvoering. We zijn kritisch op de door ons gebruikte materialen en op onze afvalstromen. Bovendien heeft HPG het certificaat CO2-Bewust behaald, hetgeen inhoudt dat we elk jaar de totale CO2-emissie van ons bedrijf verlagen met minimaal 2,5%.

HPG heeft intern een onderzoek gedaan naar het bestrijden van op verhardingen. Hierbij is onderzocht, wat het beste alternatief is voor het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Het complete artikel kunt u hier lezen.

Contact

Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Bel 0299-415205 of 0172-496000.
Of e-mail: info@hpg-hoveniers.nl.

Klik hier voor onze diensten
Klik hier voor onze projecten

terreinaanleg voor vastgoedbeheerders
aanleg dakterras
tuinonderhoud vastgoedbeheerders
onderhoud groenvoorzieningen
terreinonderhoud, ook voor leegstandsbeheer
schoonmaken vlonders

 

terreinonderhoud, hoveniersbedrijf HPG
onderhoud plantenbakken
boomwerk voor vastgoedbeheerders
boomwerk: snoeien of kappen
Link to Contact Page