Boomwerk: snoeien of kappen

 

Al uw boomwerk wordt vakkundig uitgevoerd door onze gediplomeerde boomwerkers. Zij verzorgen vormsnoei, preventief onderhoud, standplaatsverbetering en VTA-inspectie. Ook bestrijden zij op deskundige wijze ziekten en plagen in uw bomenbestand.

Keuze boomwerk: snoeien of kappen

Zijn uw bomen te groot geworden ? Op basis van uw wensen voor uw terrein, beoordelen we of de bomen te handhaven zijn. Wellicht dat een goede snoeibeurt veel problemen al kan oplossen. Mocht het volledig terugsnoeien van de bomen te ingrijpend zijn, dan kan dit eventueel ook in fases uitgevoerd worden.

Is een boom niet in de bestaande situatie te handhaven of is hij niet inpasbaar in een nieuw project? Onze boomwerkers kunnen voor u uw boom kappen, waarbij zij rekening houden met alle veiligheidseisen. Na het wegfrezen van de stobbe, is deze locatie weer geheel vrij voor een nieuwe bestemming.

Wij geven u desgewenst ook graag advies over de juiste boomkeus voor eventueel nieuw te planten bomen.

VTA-inspectie

Heeft u vragen over de gezondheid van uw bomenbestand? Vraagt u zich af of uw bomen een gevaar vormen voor de omgeving? In het kader van uw zorgplicht moet u regelmatig een VTA-inspectie laten uitvoeren. Onze gediplomeerde boomveiligheidscontroleurs kunnen u daarbij helpen.

Bel voor meer informatie over boomwerk: snoeien of kappen: 0299-415205 of 0172-496000. Of e-mail: info@hpg-hoveniers.nl

 

boomwerk, bomen kappen

boomwerk: snoeien of kappen

boomwerk, bomen kappen

boomwerk: snoeien of kappen

boomwerk voor vastgoedbeheerders

voorbereiding verwijderen boom

boomwerk voor vastgoedbeheerders

voorbereiding verwijderen boom

boomstobbe frezen na verwijderen boom

stobbe frezen na kappen boom

boomstobbe frezen na verwijderen boom

stobbe frezen na kappen boom

snoei- en zaagwerk

snoei- en zaagwerk

snoei- en zaagwerk

snoei- en zaagwerk

boom verwijderen met telekraan

boom verwijderen met telekraan

Link to Contact Page