Boomwerk: snoeien of kappen

 

Kies voor het vakkundig uitvoeren van al uw boomwerk. Onze gediplomeerde boomwerkers verzorgen vormsnoei, preventief onderhoud, standplaatsverbetering en VTA-inspectie. Ook helpen zij u met de bestrijding van  ziekten en plagen in uw bomenbestand.

Keuze boomwerk: snoeien of kappen

Zijn uw bomen te groot geworden ? Dan beoordelen wij op basis van het door u gewenste beeld, of uw bomen te handhaven zijn. Want misschien dat een goede snoeibeurt al veel problemen kan oplossen. En als het volledig terugsnoeien van de bomen te ingrijpend is, dan kunnen we dit eventueel ook in fases uitvoeren.

Is een boom niet in de bestaande situatie te handhaven? Of is hij niet inpasbaar in een nieuw project? Dan zal de boom gekapt moeten worden. Hierbij houden onze boomwerkers  goed rekening met alle veiligheidseisen. Na het wegfrezen van de stobbe, is deze locatie weer geheel vrij voor een nieuwe bestemming.

Wij geven u ook graag advies over de juiste boomkeus voor eventueel nieuw te planten bomen.

VTA-inspectie

Heeft u vragen over de gezondheid van uw bomenbestand? Of vraagt u zich af of uw bomen een gevaar vormen voor de omgeving? In het kader van uw zorgplicht moet u regelmatig een VTA-inspectie laten uitvoeren. Onze gediplomeerde boomveiligheidscontroleurs kunnen u daarbij helpen.

Bel voor meer informatie over boomwerk: snoeien of kappen: 0299-415205 of 0172-496000. Of e-mail: info@hpg-hoveniers.nl

 

boomwerk, bomen kappen

boomwerk: snoeien of kappen

boomwerk, bomen kappen

boomwerk: snoeien of kappen

boomwerk voor vastgoedbeheerders

voorbereiding verwijderen boom

boomwerk voor vastgoedbeheerders

voorbereiding verwijderen boom

boomstobbe frezen na verwijderen boom

stobbe frezen na kappen boom

boomstobbe frezen na verwijderen boom

stobbe frezen na kappen boom

snoei- en zaagwerk

snoei- en zaagwerk

snoei- en zaagwerk

snoei- en zaagwerk

boom verwijderen met telekraan

boom verwijderen met telekraan

opruimen van stormschade

opruimen van stormschade

Link to Contact Page