Terreininrichting psychiatrisch centrum Oegstgeest

Het terrein van een psychiatrisch centrum was toe aan een grondige renovatie. Stijlgroep Landschap en Stedelijke Ruimte maakte het ontwerp hiervoor. HPG Hoveniers verzorgde de uitvoering.

Uitvoering terreininrichting psychiatrisch centrum

Tijdens de gehele terreininrichting is in nauw overleg met de opdrachtgever rekening gehouden met de bewoners van deze instelling. Overlast is tot een minimum beperkt en alle veiligheidregels zijn zeer stringent opgevolgd.

De werkzaamheden bestonden uit:
– het verrichten van grondwerk, inclusief het aanbrengen van accenten in het terrein
– het aanbrengen van riolering en drainage
– het aanleggen van asfalt paden
– het aanleggen van wandelpaden van betonstraatstenen in diverse verbanden en van betontegels. Voor een deel betrof dit hergebruikte materialen
– het aanleggen van een glazenwasserspad met ritterplaten, gevuld met een grasplatenmengsel.
– het inrichten van een speelplaats met een groot speeltoestel en een speelhuisje
– het aanbrengen van lichtmasten

 • Psychiatrisch centrum Oegstgeest, complete terreininrichting
  ontwerp: Stijlgroep

  Psychiatrisch centrum Oegstgeest, complete terreininrichting
  ontwerp: Stijlgroep

 • Psychiatrisch centrum Oegstgeest, complete terreininrichting
  ontwerp: Stijlgroep

  Psychiatrisch centrum Oegstgeest, complete terreininrichting
  ontwerp: Stijlgroep

 • Een complete terreininrichting: speeltoestellen
  ontwerp: Stijlgroep

  Een complete terreininrichting: speeltoestellen
  ontwerp: Stijlgroep

 • bestrating
  ontwerp: Stijlgroep

  bestrating
  ontwerp: Stijlgroep

 • bestrating
  ontwerp: Stijlgroep

  bestrating
  ontwerp: Stijlgroep

 • bestrating en fietsenstalling
  ontwerp: Stijlgroep

  bestrating en fietsenstalling
  ontwerp: Stijlgroep

 • beplanting en gazons
  ontwerp: Stijlgroep

  beplanting en gazons
  ontwerp: Stijlgroep

Link to Contact Page