VTA-inspectie en andere aanvullende diensten

 

U kunt bij HPG ook terecht voor een aantal aanvullende diensten op uw gewone onderhoud. Bijvoorbeeld VTA-inspectie, inventarisaties en het begeleiden van bewonersparticipaties.

VTA-inspectie

VTA-inspectie. De letters VTA staan voor Visual Tree Assessment. Uw hele bomenbestand wordt gecontroleerd op vitaliteit. U ontvangt hierover een duidelijk rapport met alle bevindingen van het vitaliteitsonderzoek. Ook ontvangt u adviezen voor eventueel te nemen acties. HPG heeft hiervoor een aantal speciaal opgeleide boomveiligheidscontroleurs in dienst.

Regelmatige VTA-inspecties zijn belangrijk in verband met de zorgplicht. Als boomeigenaar moet u al uw bomen regelmatig controleren op gebreken. Met een VTA-rapportage kunt u, in geval van een schade, aantonen dat u heeft voldaan aan uw zorgplicht.

Andere aanvullende diensten

  • Het inventariseren van uw groenareaal. In de loop der jaren verandert er veel in het groenbestand. Terreinen worden gekocht of verkocht. Beplantingen worden omgezet in gazon of krijgen een geheel andere bestemming. Meestal ontbreekt de tijd om al deze mutaties goed te registreren. Met als gevolg, dat groenbestekken vaak niet meer overeenkomen met de werkelijke situatie. Daardoor kunnen allerlei misverstanden ontstaan. Vaak wordt betaald voor groenonderhoud dat helemaal niet meer uitgevoerd hoeft te worden. Een duidelijke inventarisatie van uw groenareaal kan veel problemen voorkomen. Én u bespaart onnodige onderhoudskosten.
  • Het uitvoeren van een kwaliteitscontrole van uw groenareaal. Jaarcontracten worden vaak jaar na jaar gecontinueerd. Maar zijn ze nog actueel? Hoe staat uw beplanting er nu bij? Zijn er misschien andere beheermaatregelennodig? U ontvangt van ons een vakkundige beoordeling
  • Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners.  Dit kan door middel van bewonersparticipatie. Het stimuleert een positieve houding van de omwonenden ten opzichte van de buitenruimte. Dit komt ten goede aan de instandhouding van de ingerichte terreinen

Bel voor meer informatie over onze aanvullende diensten: 0299-415205 of 0172-496000. Of e-mail: info@hpg-hoveniers.nl

VTA-inspectie voor veiligheid omwonenden

VTA-inspectie voor veiligheid omwonenden

VTA-inspectie voor veiligheid omwonenden

VTA-inspectie voor veiligheid omwonenden

VTA-inspectie boomcontrole

tijdig ontdekken van verborgen gebreken

VTA-inspectie boomcontrole

tijdig ontdekken van verborgen gebreken

gevaarlijke boom VTA inspectie nodig

niet alle risico's zijn zichtbaar

gevaarlijke boom VTA inspectie nodig

niet alle risico's zijn zichtbaar

begeleiding bewonersparticipatie

begeleiding bewonersparticipatie

begeleiding bewonersparticipatie

begeleiding bewonersparticipatie

Link to Contact Page