VTA-inspectie en andere aanvullende diensten

 

U kunt bij HPG ook terecht voor een aantal aanvullende diensten op uw gewone onderhoud. Bijvoorbeeld VTA-inspectie, inventarisaties en het begeleiden van bewonersparticipaties.

VTA-inspectie

Bomen mogen geen bedreiging vormen voor de veiligheid. Een boomeigenaar of boombeheerder is dan ook wettelijk verplicht om schade en letsel te voorkomen. Door regelmatig een VTA-inspectie te laten uitvoeren, kunt u de veiigheid waarborgen. De letters VTA staan voor Visual Tree Assessment. Hierbij controleren wij uw hele bomenbestand op vitaliteit. U ontvangt hierover een duidelijk rapport met alle bevindingen van het vitaliteitsonderzoek. Dit is inculsief adviezen voor eventueel te nemen acties en benodigde boomwerkzaamheden. HPG heeft voor het uitvoeren van VTA-inspecties een aantal speciaal opgeleide boomveiligheidscontroleurs in dienst.

Regelmatige VTA-inspecties zijn belangrijk in verband met de zorgplicht. Met een VTA-rapportage kunt u, in geval van een schade, aantonen dat u heeft voldaan aan uw zorgplicht.

Andere aanvullende diensten

  • Het inventariseren van uw groenareaal. In de loop der jaren verandert er veel in het groenbestand. Terreinen worden gekocht of verkocht. Beplantingen worden omgezet in gazon of krijgen een geheel andere bestemming. Maar meestal ontbreekt de tijd om al deze mutaties goed te registreren. En daardoor komen groenbestekken vaak niet meer overeen met de werkelijke situatie. Dit kan allerlei fouten of misverstanden veroorzaken. In de praktijk wordt vaak betaald voor groenonderhoud dat helemaal niet meer uitgevoerd hoeft te worden. Een duidelijke inventarisatie van uw groenareaal kan daarom veel problemen voorkomen. Én u bespaart onnodige onderhoudskosten.
  • Het uitvoeren van een kwaliteitscontrole van uw groenareaal. Jaarcontracten worden vaak jaar na jaar gecontinueerd. Maar zijn ze nog actueel? En hoe staat uw beplanting er nu bij? Zijn er misschien andere beheermaatregelen nodig? Wij helpen u graag met  een vakkundige beoordeling
  • Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners.  Dit kan door middel van bewonersparticipatie. Het stimuleert een positieve houding van de omwonenden ten opzichte van de buitenruimte. Dit komt ten goede aan de instandhouding van de ingerichte terreinen

Bel voor meer informatie over onze aanvullende diensten: 0299-415205 of 0172-496000. Of e-mail: info@hpg-hoveniers.nl

VTA-inspectie voor veiligheid omwonenden

VTA-inspectie voor veiligheid omwonenden

VTA-inspectie voor veiligheid omwonenden

VTA-inspectie voor veiligheid omwonenden

VTA-inspectie boomcontrole

tijdig ontdekken van verborgen gebreken

VTA-inspectie boomcontrole

tijdig ontdekken van verborgen gebreken

gevaarlijke boom VTA inspectie nodig

niet alle risico's zijn zichtbaar

gevaarlijke boom VTA inspectie nodig

niet alle risico's zijn zichtbaar

begeleiding bewonersparticipatie

begeleiding bewonersparticipatie

begeleiding bewonersparticipatie

begeleiding bewonersparticipatie

Link to Contact Page