Persriool kantoor Diemen

 

Voor een opdrachtgever in Diemen is het terrein rondom het kantoorpand opnieuw ingericht. Dit heeft HPG Hoveniers gecombineerd met het vernieuwen van het persriool, zodat het terrein hiervoor niet nogmaals opengegraven hoefde te worden. Hiermee kon de overlast voor de klant sterk worden beperkt. Tijdens de uitvoering is ervoor gezorgd dat de toegangsweg en het parkeerterrein gewoon gebruikt konden worden.

Het was de opdrachtgever niet bekend waar de bestaande riolering lag. Daarom heeft HPG vóór de aanvang van de werkzaamheden de bestaande dwa- en hwa-leidingen in kaart gebracht. Ook alle kabels en leidingen zijn ingemeten.

Uitvoering persriool kantoor Diemen

Het vervangen van het persriool bij het kantoorpand bestond uit de volgende werkzaamheden:
– terrein afzetten met hekwerken en waarschuwingsborden
– het opgraven van de oude dwa- en hwa-leidingen
– sleuven graven voor de nieuwe persleiding, pompput en elektrakabels
– aanbrengen van persleiding en pompput
– terrein weer in oorspronkelijke staat herstellen

Link to Contact Page