Grondkering als oplossing voor steil talud

 

Hoogteverschillen in uw tuin of terrein kunnen problemen opleveren als het talud te steil is. De aanwezige grond spoelt dan makkelijk uit, hetgeen overlast geeft op lagere niveau’s. Bovendien kunnen verzakkingen optreden van eventueel aanwezige bestrating. Voorkom daarom tijdig problemen met een grondkering.

Wat kan ik gebruiken als grondkering?

te steil talud geeft gronduitspoeling
te steil talud geeft gronduitspoeling

Afhankelijk van het hoogteverschil en de beschikbare ruimte, zijn er diverse mogelijkheden om een hoogteverschil te overbruggen.

  • keerwand van beton: veel toegepast voor kleinere niveauverschillen. Eenvoudig te plaatsen Hoe hoger de keerwand wordt, hoe meer kracht de achterliggende grond hierop uitoefent. De constructiesterkte zal hierop dus moeten worden aangepast
  • schanskorven: hoe groter het hoogteverschil, hoe breder de schansenkorven moeten zijn. Vaak is een interne constructie in de korf nodig om de druk van de achterliggende grond tegen te gaan.
  • keerwand van hout : damwand of beschoeiing: neemt weinig ruimte in beslag. Als het hoogteverschil groter wordt, moet wel een grondanker geplaatst worden om de gronddruk tegen te gaan.
  • terrasvorming: een groter hoogteverschil kan ook opgelost worden door kleine terrassen te maken. Dit kan met verschllende materialen. Hieronder geven we een voorbeeld met een hardhouten constructie.

Hoe los ik de problemen van een steil talud op?

In dit voorbeeld was het talud zo steil, dat de grond wegspoelde en de onderliggende bestrating steeds vervuilde. Het plaatsen van een keerwand was geen optie, omdat hierdoor een zeer hoge wand zou ontstaan in combinatie met de al aanwezige muur. Daarom is gekozen voor het maken van kleine terrassen, die stapsgewijs het niveauverschil oplossen. Als materiaal is gekozen voor hout, omdat dit prijstechnisch gunstiger was dan schanskorven.

hardhouten beschoeiing als grondkering
aanbrengen palen met pneumatische moker

De hardhouten palen van de constructie zijn aangebracht met behulp van een pneumatische moker. Deze trilt de palen langzaal de grond in, hetgeen lichamelijke overbelasting voorkomt.

Aan de palen zijn hardhouten planken bevestigd.. Hierachter is een zanddicht weefsel geplaatst,om te voorkomen dat de grond tussen de planken door kan uitspoelen.

Op de kleine terrassen wordt beplanting aangebracht, die ook bijdraagt aan het vasthouden van de grond.

hardhouten beschoeiing als grondkering
beschoeiing met kleine terrassen als grondkering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Link to Contact Page