Aanleg persriool kantoorpand Amsterdam

De gebruikers van een kantoorpand in Amsterdam hadden regelmatig grote problemen met de vuilwaterafvoer. Vooral het niet doorstromen van de toiletten gaf veel overlast. HPG Hoveniers vond de oorzaak van dit probleem en loste het op met de aanleg van een persriool.

Problemen waterafvoer

De beheerder van een kantoor in Amsterdam benaderde HPG, om de oorzaak van de slechte waterafvoer van het pand te achterhalen. HPG onderzocht vervolgens de inspectieputten op het aangrenzende parkeerterrein. En hierbij bleek, dat een betonnen inspectieput sterk verzakt was. Verdere inspectie met behulp van camera’s leerde, dat ook een deel van het riool verzakt was. Hierdoor lagen diverse afvoerleidingen met tegenschot.

Oplossing vuilwaterafvoer

HPG stelde de opdrachtgever twee alternatieven voor om de problemen te verhelpen. Namelijk:

 • het gehele aanwezige VWA-systeem vervangen door een nieuwe riolering met vrij verval. Dit is een ingrijpende klus, want hierbij moet een groot deel van het parkeerterrein opgebroken worden. Dit geeft veel overlast voor de gebruikers van het kantoorgebouw. Bovendien blijft een dergelijke afvoer gevoelig voor eventuele toekomstige verzakkingen
 • een persriool plaatsen en de verzakte leidingen weer onder afschot brengen. Gezamenlijk werd besloten dat dit de meest efficiënte en duurzame oplossing was.

Aanleg persriool kantoorpand

Voor de aanleg van het persriool plaatste HPG een pompput met een diameter van 1200 mm. Alle leidingen van de vuilwaterafvoer werden weer onder het juiste afschot gelegd. Ook verving HPG de leidingen die plaatselijk beschadigingen vertoonden. In de nieuwe pompput is een overstort aangebracht, zodat bij calamiteiten het vuil water alsnog weg kan. Deze overloop loost op het oorspronkelijke leidingenstelsel.

Voor het persriool is gekozen voor een systeem met twee pompen. Dit is minder slijtagegevoelig dan het gebruik van slechts één pomp. Bovendien is het systeem zo bedrijfszekerder, omdat er altijd een back-upsysteem aanwezig is.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moest een deel van de verharding worden opengebroken. Maar de overlast voor de gebruikers is tot een minimum beperkt, door alle werkzaamheden in een zo kort mogelijk tijdsbestek uit te voeren. En door de keuze voor een persriool, hoefde slechts een beperkt deel van het parkeerterrein opengebroken te worden. Direct na realisatie van het persriool, is de verharding weer herstraat.

 • Nieuwe pompput persriool

  nieuwe pompput voor persriool

  Nieuwe pompput persriool

  nieuwe pompput voor persriool

 • aanbrengen afdekplaat pompput

  aanbrengen afdekplaat van pompput

  aanbrengen afdekplaat pompput

  aanbrengen afdekplaat van pompput

 • herstraten na plaatsen pompput

  de locatie is meteen herstraat zodat er weer geparkeerd kan worden

  herstraten na plaatsen pompput

  de locatie is meteen herstraat zodat er weer geparkeerd kan worden

 • leidingen persriool onder parkeerterrein aanbrengen

  leidingen van persriool onder parkeerterrein aanbrengen

  leidingen persriool onder parkeerterrein aanbrengen

  leidingen van persriool onder parkeerterrein aanbrengen

 • aanleg leiding persriool

  aanbrengen leidingen

  aanleg leiding persriool

  aanbrengen leidingen

 • herstraten parkeerplaats

  de verharding is meteen weer herstraat, zodat het parkeerterrein weer geheel gebruikt kan worden

  herstraten parkeerplaats

  de verharding is meteen weer herstraat, zodat het parkeerterrein weer geheel gebruikt kan worden

Link to Contact Page